Návod na objednávanie

horoskopov, predpovedí a konzultácií

 

Objednávku odosielate z vašej vlastnej e-mailovej adresy na moju adresu

horoskopy@gmail.com a je potrebné aby obsahovala tieto povinné údaje:

 

Názov objednávaného produktu:

Celé meno osoby pre objednávaný produkt:

Jej rodisko - mesto / obec:

Dátum a čas narodenia: dd.mm.rrrr hh:mm

Jej súčasné bydlisko:

Dátum začiatku - len u predpovede: dd.mm.rrrr

Telefón / mobil objednávateľa: nie je povinný

Spôsob platby: prevodom na účet / poštovým poukazom

 

Modré riadky skopírujte do Vašej e-mailovej správy a tam vyplňte.
Ak pôjde o partnerský horoskop, prosím pošlite údaje muža aj ženy.

Ďakujem C. Chorvát
K objednávke je potrebné pripojiť Váš súhlas s použitím vyššie uvedených
osobných údajov s tým, že po spracovaní a odoslaní objednávky budú vymazané.