Google translator


Hodnotiaca tabuľka BMI Hmotnosť Zdravotné riziko 0 - 19,9 podváha stredné 20 - 24,9 normál. hmotnosť nízke 25 - 29,9 nadváha stredné 30 - 39,9 obezita vysoké >40 extrém. obezita veľmi vysoké

               Fotka Cyrila Chorváta.                     Stránka Vás oboznámi s významnými astrologickými webmi >>>>   

                                                                           a ponúka možnosť získať často požadované produkty, ako sú osobné aj partnerské

horoskopy a predpovede aj konzultácie mobilom alebo Skype.  Nečakajte žiadne zázraky, ale pomôže vám nájsť správny chod života, šťastie a spokojnosť. Návod na objednávku je TU              

        Človek si často myslí, že sám seba pozná najlepšie a vie aké má dobré aj zlé vlastnosti. Ale kritiku neprijíma a reaguje na ňu podráždene. Na druhej strane nie je v práci príliš úspešný alebo obľúbený a pripisuje to neprajnosti okolia. Ak sa z osobného horoskopu dozvie, ktoré sú toho príčiny, má príležitosť a dôvod prehodnotiť, čo treba zmeniť. Keď to bude myslieť vážne, podarí sa mu byť v živote úspešnejším, obľúbenejším a spokojnejším.                                                       

        Alebo si predstavte, že človek je dlhé roky do niekoho zamilovaný, ale zdá sa, že beznádejne.   Napriek tomu sa usiluje o získanie milovanej osoby a tak stráca najlepšie roky svojho života.  A to už nehovorím o nešťastných a rozvedených manželstvách, kedy trpí súčasne viac ľudí a  dochádza aj k stagnácii v zamestnaní a zbytočným finančným stratám.  Podobne je to aj u iných druhov horoskopov.                        Predpovede, osobné a partnerské horoskopy a konzultácie zvyšujú kvalitu vášho života.  Pozrite si ich ukážky v okne nižšie.  Otvorte ich kliknutím na "Čítajte ďalej ..."  a po prečítaní ich zatvorte kliknutím na  "Domov", v lište menu hore vľavo.                                                                                                                  

                           Predpoveď na 1 rok - ukážka - presnejšie na obdobie od 1. novembra 1914 do 31. decembra 1915

                                         pre XY narodeného dd.mm.rrrr o ... hod. ... min. v Rodisko: .......... bydlisko: ..........             

                                                                             Osobné údaje sú vymazané 

 Úvod

    Srdečne vás zdravím pri výklade vašich tranzitov. Prv než pristúpime k jednotlivým individuálnym konštatovaniam, radi by sme Vám povedali úvodom pár slov.

    O tranzite hovoríme vtedy, keď sú planéty vášho horoskopu narodenia (Radixu) v aspektoch s aktuálne pohyblivými planétami alebo prechádzajú cez domy vášho horoskopu narodenia. Na základe mnohých možných kombinácií sú v horoskope každého človeka trvale pozorovateľné tranzity. Pokiaľ ide o tranzit pomalých planét, takýto tranzit nadobúda generačnú povahu, pretože celé ročníky rovesníkov sú ovplyvnené rovnako. Tu je mimoriadne dôležitá pozícia tranzitujúcich planét v domoch a zohľadňuje aj ich aspekty s Radixom, čo má význam najmä pri interpretácii tranzitov.

Ako treba s výkladom tranzitov zaobchádzať?

    Nie je to tak, že sa pasívne odovzdáme svojmu osudu a necháme sa unášať udalosťami. Dúfame, že najmä pri neharmonických tranzitoch sa podarí zdôrazniť, že človek má mnoho možností voľby a nemôže sa zbaviť zodpovednosti za okolnosti svojho života. Taktiež by výklad nemal viesť k tomu, aby ste neurobili ani krok z domu bez toho, aby ste sa nepresvedčili, či "hviezdy stoja priaznivo".

    Podľa nášho názoru je veľmi vhodné, najmä pri tranzitoch pomalých planét mať na zreteli, že tieto sa prejavujú v dlhších časových obdobiach a popisujú dôležité životné obdobia. Pokiaľ ide o retrográdnu planétu, tak s touto problematikou sa stretneme trikrát: pri prvom prechode získame novú skúsenosť, ktorá sa opäť prejaví pri opätovnom prechode a pri treťom prechode sa  dorieši.

    K problému pri výklade tranzitov môže dôjsťť, ak dva alebo viaceré tranzity pôsobia súčasne a prípadne protichodne. Ide o rovnakú problematiku ako pri výklade osobného horoskopu, v ktorom planéty pôsobia súčasne harmonicky aj disharmonicky. Tu treba venovať viac pozornosti vzájomnému porovnaniu aspektov tranzitujúcich planét s aspektmi, ktoré sa vyskytujú v osobnom horoskope.

    Horoskop narodenia poskytuje obraz o základnej psychologickej štruktúre človeka. V priebehu života sa aktivizuje raz jeden, inokedy iný aspekt osobnosti. Niektoré zložky osobností pôsobia silnejšie, iné stoja viac v pozadí, aby sa zdôraznili neskôr. Tak dochádza k fázam života, v ktorých nastávajú zmeny, iné vyžadujú veľké pracovné nasadenie, ďalšie mieru pokoja a rozvahy. Tento nárast a pokles rozličných "charakteristických prúdov" sa dá pomocou astrológie popísať v tzv. tranzitoch planét.

    Pôsobenie tranzitujúcich planét na váš horoskop nasmerujú jednotlivé obdobia jednotlivých tém do popredia. Môžete si ich predstaviť ako vnútorný hlas, ktorý vás vyzýva k prístupu k nejakej téme a ponúka šancu na psychický rast. Je na vás, či výzvu prijmete, budete na nej pracovať a krok za krokom sa vyvíjať, alebo vnútorný hlas umlčíte. Táto druhá možnosť môže priniesť nečinnosť, vnútornú prázdnotu a nespokojnosť; obklopovanie sa ľuďmi, ktorí prežili podobnú tému alebo súboj s vonkajšími "údermi" vás núti, aby ste sa s tým vyrovnali. Keď sa vyrovnáte sami, je to ťažké, ale poskytuje vám radosť a vnútorný pokoj duše a posúva vás na inú úroveň bytia; už nie ste takými ako predtým.

    Život prináša stále niečo nové. Ale tak, ako každé semeno vytvorí jediný rast, ktorého potenciál je vložený, tak bude nejaká osoba formovaná presne takými skúsenosťami, ktorých kvalita je daná jej potenciálom. Preto je potrebné, aby časové pôsobenia tranzitov vychádzali ako doplnková informácia o horoskope narodenia.

    Nasledujúca analýza popisuje najmä ťažšie témy zvoleného časového obdobia, pretože v oblastiach, kde všetko ide hladko, sa s nimi nezaoberáme. Účelom týchto stránok majú byť podnety na rozmýšľanie a získavanie väčšej miery jasnosti u jednotlivých situácií. Tieto stránky Vás nezbavujú žiadnych rozhodnutí, ani neobsahujú predpovedanie budúcnosti. Sú skôr popisom vašich základných duševných nálad v tomto období.

    Bude nás tešiť, ak vám tento úvod pomohol rozšíriť svoje poznatky.

                  Graf tranzitov planét k prvkom vášho osobného horoskopu.  V grafe "Vom" znamená "Od", "Bis" znamená "Do".                                         

                        V ľavom stĺpci sú tranzitujúce planéty. Graf znázorňuje, na ktoré prvky horoskopu vzniká a ako dlho pôsobí.                     

Tranzitujúci Jupiter je vo vašom 4. dome

od 01.11.2014 do 19.08.2015

    Vo štvrtom dome sa bude Jupiter cítiť tak dobre ako je len možné, takže budú zdôraznené všetky aspekty rodinného života. Ste schopní viac ako inokedy vziať svoju rodinnú situáciu pod zväčšovacie sklo a podujať sa na ďalekosiahle zmeny. K tomuto patria napríklad aj investície do existujúceho domova alebo získanie pozemku. Pokiaľ ste členom spoločne bývajúcej rodiny, budete voči ostatným veľkorysejší a blahovoľnejší. Prirodzene by pri tom mohli veľkú úlohu hrať ešte vaše paničky. Možno dochádza v tomto smere k náklonnosti každého druhu, alebo sami podporujete svojich rodičov. V každom prípade budete robiť všetko, aby ste stabilizovali svoje vnútorné základy pomocou dobrosrdečného domova. Poznajte význam rodinnej spolupatričnosti a budete v tomto smere postupovať aj v zmysle starých tradícií.

Tranzitujúci Jupiter je v 5. dome

od 19.08.2015 do 31.12.2015

    V tomto období dochádza k rozšíreniu vašej tvorivosti. vážteAko by mohol vyzerať, nie je celkom ľahké odpovedať. Uvážte, či máte záujem venovať sa veciam 5. domu, ktoré sa týkajú detí (ich "produkovanie" je tiež tvorivá činnosť), a tiež osobných záujmov - koníčkov, medzi ktorými môže byť aj podnikanie.

Tranzitujúci Jupiter má trigon k Mesiacu

od 24.07.2015 do 03.08.2015

    Počas tohto tranzitu sa váš citový svet vyvíja veľmi pozitívne. Cítite sa dobre a nemáte ťažkosti dať sa najavo a svojmu okoliu tým, že vyžarujú z vás dobré mravy a spokojnosť. Váš prístup k okoliu je láskyplný a srdečný. Konečne aj ženy vám budú (bez ohľadu na vaše pohlavie) viac pomáhať. Váš domov bude v tomto období dôležitejší a môže byť organizovaný aj pre niektoré posedenia s priateľmi.

Tranzitujúci Jupiter má trigon k Merkúru

od 10.11.2015 do 23.11.2015

    V tejto fáze bude váš intelekt motivovaný pozitívnou energiou Jupitera, čo sa prejaví predovšetkým vyššou potrebou komunikácie. Vychutnajte zábavu a výmenu myšlienok s druhými ľuďmi a otvorte sa novým názorom. Pritom je potrebné, aby sa nezaobchádzalo len s každodennými záležitosťami, ale prenikáte do jadra vecí, nebudú ani "zakázané" témy a príchod na stopu pravdy. Zaujímate sa o filozofiu, dejiny, sociálne témy a spoločenský vývoj. Môžete zachytiť svoje myšlienky aj písomne, alebo ich v širšom rozsahu zdieľať s druhými. Ak je to dôležité, môžete pod týmto tranzitom dobre obchodovať a dosiahnuť aj finančné úspechy.

Tranzitujúci Jupiter je v opozícii s Venušou

od 25.02.2015 do 19.03.2015 a od 01.05.2015 do 22.05.2015

    Aj keď ide o neharmonický tranzit, nemusí to viesť k negatívnemu udalostiam. Pravdepodobne sa v tomto období necítite tak, aby ste si vzali svoj život do svojich vlastných rúk, ale milšie je len nečinne sedieť a venovať sa pekným stránkam života. Teraz máte len málo radosti z plnenia svojich povinností alebo sústredenej práce a mali by ste dávať pozor na to, aby vaši kolegovia netrpeli vašou nedbanlivosťou. Možno by ste si mohli vziať aj dovolenku; bol by na to vhodný čas, pretože by ste celkom presne vedeli, čo robiť vo svojom voľnom čase.

    Teraz by ste sa mohli dostať aj do ťažkostí, pretože na jednej strane hľadáte blízkosť druhých ľudí, ale inak chcete zostať nezávislí        a voľní. Okrem toho si myslíte, že svoj dobrý vkus musíte preukazovať vystavovaním cenných umeleckých predmetov.

    Napriek všetkému môže byť tento tranzit veľmi príjemný, ak si dávate pozor na túto otázku. Môžete sa dobre zabávať a získať nejaké nové priateľstvá, pretože vyžaruje z vás otvorenosť a pozitívny prístup k životu. Do všetkého sa môžete dostať, ak sa namiesto lenošenia zúčastníte aktívneho podieľania na aktivitách svojho okolia.

Tranzitujúci Jupiter je v opozícii s Jupiterom

od 21.03.2015 do 09.04.2015 a od 09.04.2015 do 29.04.2015

    V tomto období sa musíte vyhýbať príliš extrémnym postojom resp. spôsobom vystupovania, pretože by ste mohli stratiť pohľad na správnu mieru. Možno sa vo vašom okolí vytvára obraz, ktorý vám pri pohľade zblízka nezodpovedá. Sľubujete viac ako môžete dodržať; skrátka, môžete byť považovaný za notorického chválenkára a ak sa neprispôsobíte, bude sa vám okolie s údivom vyhýbať. Eventuálnym konfliktom by ste sa mohli vyhnúť, pretože nepôsobíte tvrdohlavo. Vzniká nebezpečenstvo, že skutočnosť nevidíte realisticky a strácate pohľad na skutočnosť, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť aj vašu finančnú situáciu.

    Keď však váš život zostane na pevnom základe a vyššie uvedené nebezpečenstvo nepredstavuje pre vás žiaden problém, budete teraz prežívať pekné obdobie, v ktorom budete mať možnosť urobiť veľa pokroku v sebapoznávaní. Do budúcnosti sa dívate optimisticky a vyžaruje z vás sebadôvera a blahovôľa. Keď budete rešpektovať názory druhých ľudí, môžete viesť zaujímavé rozhovory a upevniť svoje predstavy o svete.

Tranzitujúci Jupiter je v konjunkcii s Vaším Saturnom

od 08.11.2015 do 22.11.2015

    Pravdepodobne pod vplyvom tohto tranzitu máte menej chuti postupovať rovnakým spôsobom ako doposiaľ. V poslednom čase ste sa príliš zamýšľali a zmysel vášho života ste videli v plnení povinností a vo výkonnosti. Teraz to chcete zmeniť a venovať sa lepším stránkam svojej existencie. Cítite potrebu prekonať svoju vnútornú zábranu, skúmať nové oblasti a všeobecne sa vyvíjať ďalej.

    Aj keď sa vám dosiaľ pomerne dobre darilo, dajte svojmu konaniu a svojim snahám duchovné pozadie; bude vám jasné, že chcete pracovať a pristúpiť k určitým obmedzeniam. Vaša snaha by mala byť úspešná, pretože k svojim úlohám nepristupujete so sebazaprením, ale naopak s radosťou a sebavedomím. V každom prípade by tento tranzit mal byť prospešne využitý.

    Narážajú tu na seba dve protichodné princípy, pretože expanzívny Jupiter prechádza cez obmedzujúceho Saturna v osobnom horoskope. Ak nájdete medzi oboma vplyvmi rovnováhu, budete môcť svoju ďalšiu životnú cestu nasmerovať podľa nej.

Tranzitujúci Jupiter má sextil k Uránu

od 15.08.2015 do 25.08.2015

    V tomto období pravdepodobne od základov zmeníte svoje názory na svet. Náhle a neočakávane by ste mohli mať s druhými zážitky, ktoré rozširujú váš horizont. V dôsledku toho by ste sa mohli spoločensky angažovať, vrátane presadzovania záujmov utláčaných sociálnych skupín. Požadujete sociálnu spravodlivosť, pričom ste schopní aj mimoriadnych akcií.

Tranzitujúci Jupiter má sextil s vašim Neptúnom

od 02.02.2015 do 17.02.2015, od 31.05.2015 do 13.06.2015

    V tomto období formulujete nové humánne idey, ktoré chcete začleniť do svojho života a jemne sa zaoberať problémami svojich spoluobčanov. Neptún predstavuje súcit a Jupiter ho rozširuje, takže si môžete vytvoriť životnú filozofiu pomáhania slabým a tým, ktorí sú na to odkázaní. Možno sa v tomto období budete aj viac zaoberať ezoterikou. Využite tento tranzit k tomu, aby ste sa pozreli do svojho vnútra, aby ste meditovali v pokoji a premýšľali o svojom živote a o svojej úlohe v spoločnosti. Obchodné aktivity by ste mali odložiť na neskôr, pretože v svetských záležitostiach by ste mohli podľahnúť sebaklamu.

Tranzitujúci Jupiter je v konjunkcii s Vaším Plutom

od 02.02.2015 do 18.02.2015 a od 30.05.2015 do 13.06.2015

    Teraz máte túžbu po zmene a chcete dokončiť svoj život úplne zmeniť. Možno ste nespokojní s tým, čo ste dosiaľ dosiahli a zvažovali prostriedky a spôsob, akým ste boli úspešní čo najrýchlejšie. Aj keď ste mohli zastávať úplne extrémne až excentrické názory, predsa počas tohto tranzitu máte takú "hrubú kožu", že neporozumenie vašich spoluobčanov nie je vôbec pre vás v poriadku. Vo vašom zmýšľaní nemajú slabosť a súcit žiadne miesto, takže dokonca aj voči sebe môže byť veľmi tvrdí. Vaša nadmerná ctižiadosť môže viesť k problémom, pretože máte sklon manipulovať s druhými alebo vystavovať ich nátlaku.

    V pozitívnom prípade chcete len nakoniec urobiť niečo skutočne zmysluplné a nájsť neprikrášlenú pravdu. Získané poznatky zmenia vaše myslenie a vytýčené ciele a bolo by pekné, keby ste našli tvorivú a produktívnu cestu. Máte dosť energie na uskutočnenie svojich zámerov, predsa však ako vždy bude závisieť od vášho duševného postoja a od vašej motivácie, či je to pre vás dobré, keď vaše prosby budú vypočuté. Predovšetkým by ste v tejto fáze nemali robiť bezpodmienečne konečné uzávery, pretože ste boli vystavení veľkému napätiu a mohli by ste ľahko sami seba preťažiť.

Tranzitujúci Jupiter je v kvadratúre s vaším Ascendentom

od 07.09.2015 do 17.09.2015

    V období pôsobenia tohto tranzitu musíte mať istotu, aby ste sa nepokúsili svojim spoluobčanom vládnuť alebo ich zneužiť. Aj keď teraz z vás vyžarujete dôveru, svedomitosť, ochotu pomôcť a otvorenosť, predsa sa môže stať, že svojou egoistickou záľubou si pripisujete priveľký význam a tým svoje okolie podvádzate. Toho by ste mali byť stále vedomí, zvlášť keď v tomto období nadviažete mnoho nových kontaktov. Z týchto možností môžete skutočne profitovať, ale len vtedy, keď nebudete očakávať žiadne predbežne stanovené úspechy a ľudí budete správne oceňovať.

    Teraz budete môcť zaznamenať niektoré úspechy, ale nemali by ste príliš odvážne veriť, že aj v budúcnosti bude všetko tak jednoduché! Chráňte sa pred aroganciou a pýchou, pretože s nimi by ste rýchlo stratili svoje potenciálne dobré možnosti.

Tranzitujúci Saturn je v 6. dome

od 01.11.2014 do 24.11.2015

    V tomto období budete musieť nielen zodpovedne pracovať v povolaní, ale aj čo najpozornejšie si všímať reakcie svojho vlastného organizmu na jeho rôzne zaťaženie. V najhoršom prípade musíte mať možnosť, aby ste sa na vlastnej koži priučili liečeniu nejakej choroby. Netreba prepadať do žiadnej paniky, ale Saturn viac ako akákoľvek iná planeta prináša dôsledky prípadných negatívnych postojov. Mali by ste si teda všimnúť prípadné príznaky nastávajúcej choroby.

    Toto asi 2 až 3 ročné obdobie slúži na zlepšenie vášho pracovného výkonu, ale nie na jeho prehnané zdokonaľovanie. Nároky na seba samého budú teraz veľmi vysoké. Thoreba nájsť zlatú strednú cestu medzi realistickými nárokmi na seba samé a prehnanými požiadavkami predstavených. Ak tento tranzit uplynie, mali by ste lepšie poznať svoju skutočnú pracovnú výkonnosť a ak sa vám to podarí, automaticky klesne aj riziko niektorých chorôb.

Tranzitujúci Saturn je v 7. dome

od 24.11.2015 do 31.12.2015

    Teraz končí asi 14-ročné obdobie, v ktorom Saturn pôsobil na fundamentálne zmeny vašej osobnosti, pretože ste museli sami seba poznávať a skúmať svoje postoje. Tak sa vstupom Saturna do 7. domu dostanete k vášmu nástupu do sveta druhých.  V tomto období sú vaše vzťahy podrobené skúškam.

    Vaša partnerstvá by mohli byť zdrojom ťažkostí, pretože teraz už musíte konečne pozrieť a vidieť sám seba uprostred nejakej vzťahu. Mali by ste rozmýšľať o tom, čo od nejakého spojenia očakávate a čo ste mu schopný poskytnúť. Možno musíte najprv prekonať nejaké zábrany, aby ste našli šťastie v láske alebo otvorene pristupovali k druhým ľuďom. Predsa však nemusíte bezpodmienečne ukončiť svoje vzťahy; aj súčasné spojenie v ideálnom prípade - môže mať za následok nové prehĺbenie v dôsledku vášho vplyvu a nasledujúcich činností.

Tranzitujúci Saturn má sextil ku Slnku

od 08.02.2015 do 15.03.2015 a od 15.03.2015 do 20.04.2015, od 31.10.2015 do 18.11.2015

    V tejto fáze môžete pracovať ľahko od ruky; hoci sa od vás veľa žiada, nemáte problémy s ovládaním plánovaných úloh a diskrétnym prístupom k nim. Pritom sa pri práci necítite nešťastní, skôr vám prináša radosť, zvlášť ak sa ukazuje byť úspešným. Viete čo chcete a môžete svoje schopnosti efektívne uplatniť. Najmä v oblasti povolania sa môžete posunúť o niečo vyššie v rebríčku svojej kariéry. Keď niečo "neklape", príliš ľahko sa nevzdávate, pretože tento tranzit prináša aj vytrvalosť a usilovnosť.

    Môžete aj dobre vychádzať aj s predstavenými alebo inými orgánmi, ktoré však aj bez tohto mali byť s vašimi výkonmi spokojní a nedopustiť na vás nič. Tento tranzit by ste mali využiť na zvládnutie presunutých povinností a na prácu na konkrétnych projektoch. Teraz je čas vybudovať pevný základ pre prípadné neskoršie obdobia krízy. Keďže je ožarované Slnko, môžete súčasne rozvíjať svoju osobnosť a zistiť, ako to vyzerá s vašou výkonnosťou. "Sebarealizácia" je moderný výraz, ktorý sa často používa v tejto súvislosti.

Tranzitujúci Saturn má sextil k Marsu

od 07.12.2015 do 24.12.2015

    Počas tohto tranzitu nekonajte nerozvážne, ale zamerajte svoje konanie na konkrétne ciele. Viete, čo chcete dosiahnuť. Stratégia, usilovnosť a schopnosť koncentrácie vám pomôžu dosiahnuť úspechy. Tvrdá práca vás nepreťaží a tak sa môžete posunúť o niečo vyššie v kariére. Aj s druhými ľuďmi môžete dobre spolupracovať, pretože nevidíte len svoje vlastné záujmy. Môžete dokonca slúžiť ako vzor a svojich spolupracovníkov motivovať, pretože nie je nič, čo nedokážete vykonať. Neprekážka vám ani prípadná nadčasová práca. Možno by ste si aj radi zašportovali. Svoju energiu viete dobre odhadnúť, aby ste sa nepreťažili, ale citlivo reagovali na signály svojej tela.

Tranzitujúci Saturn má opozíciu k Ascendentu

od 16.11.2015 do 03.12.2015

    Táto konfigurácia naznačuje všetky druhy problémov v medziľudských vzťahoch. Možno sa musíte vyrovnať vo svojom partnerskom vzťahu s argumentmi, ktoré trvali dlho. Môžete sa cítiť potrebami svojho partnera alebo partnerky preťažení, alebo pod tlakom. Dokonca aj cudzinci môžu spôsobiť akékoľvek problémy, sprisahania proti vám, alebo sa správajú len nepriateľsky. Priateľstvá budú možno vystavené stresovému testovaniu.

    Snažte sa zostať otvoreným a priateľským napriek všetkému a potom môžete prežiť skutočné priateľstvo, ktoré vám pomôže v tejto ťažkej dobe.

Tranzitujúci Saturn má sextil k vášmu MC

od 21.02.2015 do 15.03.2015, od 15.03.2015 do 07.04.2015 a od 05.11.2015 do 23.11.2015

    V tomto období pristupujete sústredene a vytrvalo k realizácii svojich plánov v oblasti povolania. Neočakávate rýchly úspech, ale ste pripravení vykonať prípravné práce. Svoje ciele si vyberáte opatrne, takže môžete počítať s tým, že ich aj dosiahnete. Je dôležité, aby ste sa v spoločnosti považovali za spoľahlivého a správneho a aby sa nikto nemohol skutočne sťažovať.

    Svoju zodpovednosť voči verejnosti beriete vážne, čo môže byť trochu konzervatívne, ale vyjadruje váš prístup k hodnotám. Nemáte rád, keď sa ľudia stále sťažujú, bez toho, aby niekto prispel k zlepšeniu pomerov. Možno si teraz môžete vychutnať svoje mladistvé ideály a získať predstavu o tom, ako by mal vyzerať váš ďalší život. Pritom postupujte triezvo a uvážlivo, čo však nebude trvať stále. V tomto období vám takéto stanovisko umožní vyhnúť sa väčším sklamaniam.

Tranzitujúci Urán je vo vašom 11. dome

od 27.11.2014 do 16.01.2015

    V priebehu pôsobenia tohto tranzitu môže okruh vašich priateľov a aktivít súvisiacich s nimi úplne zmeniť. V 11. dome sa Urán nachádza na svojej domácej pôde. Tento dom je spojený s budúcnosťou, ideálmi a snami človeka. Možno teraz pred vašimi očami vytvára obraz vašej budúcnosti a ukazuje vám možnosť, viesť úplne inak orientovaný život. Pokiaľ tieto zmeny pociťujete ako dobré, mali by ste svoje predstavy z tohto hľadiska pokojne trochu konkretizovať a k ďalším "revolučným" tendenciám pristupovať prispôsobivo.

    V podstate ide o inováciu doterajších často staromódnych postojov. Noví ľudia, ktorí vstupujú do vášho života, budú od vás viac či menej vyžadovať. S Uránom v jeho vlastnom dome by ste mali mať pocit schopnosti splniť požiadavky tohto procesu.

Tranzitujúci Urán je vo vašom 12. dome

od 01.11.2014 do 27.11.2014, od 16.01.2015 do 31.12.2015

    Celkove cca 7 rokov sa bude Urán držať v tomto dome, prv než prekročí Ascendent a znova vstup do 1. domu, aby tam pomáhal prejaviť sa vnútorným stránkam človeka. Dvanástemu domu prislúchajú inštitúcie rôzneho druhu a počas tohto obdobia by sa vaše vzťahy k týmto inštitúciám mohli prevratne zmeniť. Môžete sa dostať do kontaktu s väzením, aj keď v ňom nemusíte byť sám, ale postihlo niekoho z vášho okolia. Môže dôjsť k zmenám, ktoré prebehli tak mierne, že vo vašom okolí zostali skryté. Stále častejšie sa venujete sebe a chcete pochopiť svoju úlohu v Univerze, ale ste mohli postupovať príliš neúnavne a nerovnomerno. Preto by ste sa nemali preťažovať, ale venovať si v tomto smere každý deň viac relaxácie a vytrvalosti.

Tranzitujúci Urán má kvadratúru k Merkúru

od 06.05.2015 do 23.06.2015 a od 31.08.2015 do 24.10.2015

    Keďže Urán je predstaviteľom náhlych nečakaných zmien a Merkúr predstavuje predovšetkým myslenie a komunikáciu, tento tranzit prináša rozorvanosť, nesústrednosť a nervozitu. Chráňte sa pred nehodami a vyvarujte sa depresie. Možno sa vyskytnú nejaké sklamania, prídu klebety a zmätky, alebo vás môže len rozčúliť obsah istého listu. V tomto období nerozmýšľajte nad ničím dôležitým. Tiež dvakrát popremýšľajte, kým niečo poviete. Nad mobilom alebo počítačom sa nerozčuľujte, nemôžete za to, čo sa deje.

Tranzitujúci Urán má sextil k Venuši

od 01.11.2014 do 09.11.2014 a od 03.02.2015 do 18.03.2015

    Pod vplyvom tohto tranzitu dôjde k zmenám vo vašich ľudských kontaktoch, hlavne vo vašom milostnom živote sa objavia nové podnety. V súvislosti s týmto môže dôjsť k náhlemu, dosiaľ nikdy nevyskytujúcemu sa zážitku, pričom nové impulzy môžu dostať aj súčasný vzťah. Je celkom možné, že aj v dlhšom existujúcom vzťahu sa objavia atraktívne stránky a tak by ste mohli zažiť niečo ako druhé "medové týždne". Ľudia, z ktorých vyžaruje nezávislosť a vedú výbušný život, pôsobia na vás v tejto dobe veľmi príťažlivo a veľmi pravdepodobne vám viackrát prekrížia cestu.

    Venuša však nestelesňuje iba milostný život, ale aj zábavu na spoločenskej úrovni a zmysel pre estetiku. Takže by ste sa mohli zaujímať viac o umenie alebo hudbu, prípadne pomocou nových priateľov sa dostanete na spoločenskú scénu.

    Možno môžete využiť novú lásku k tomu, aby ste sa vyňali zo starých zvykov a nechali za sebou každodenné dni. V tomto prípade vznikne veľmi otvorený a živý vzťah, pretože obaja partneri potrebujú svoju nezávislosť a chcú vyjadriť svoju individualitu. Aj tak rozmýšľate o vzájomnosti a zaoberáte sa hlavne liberálnymi názormi. Chcete v ľuďoch vidieť dobro.

    Spojenia nadviazané počas tohto tranzitu môžu vydržať iba vtedy, ak budú vykonávané za rovnakých podmienok, za aké vznikli. Koniec koncov tento tranzit pôsobil podnetne a stimulovane, takže by pre vás mohol predstavovať pekné a zaujímavé obdobie.

Tranzitujúci Urán má sextil k vášmu Jupiteru

od 13.11.2014 do 22.12.2014, od 22.12.2014 do 30.01.2015

    Tento harmonický tranzit sa postará o skúsenosti, ktoré rozširujú váš horizont. Budete mať možnosť získať zaujímavé skúsenosti, napríklad na dlhšiu cestu, na ktorej budete mať podnetné dobrodružstvá. Takéto zážitky by vám mohli umožniť pozrieť sa na svet novými očami.

    Ale tento čas môžete využívať aj konkrétne, pretože ste sa venovali novým vedeckým oblastiam, ktoré môžu v každom prípade patriť aj astrológii, ktoré umožňujú pochopiť úlohy jednotlivých ľudí na tejto planéte. Nakoľko sa nechcete dať obmedziť, pravdepodobne začnete so samostatným štúdiom.

    Všeobecne povedané, váš postoj k životu v tomto období je výrazne idealistický a najviac v tom, že ste so všetkými bezpráviami na zemi úplne skončili. Pre vás je dôležité, zosúladiť svoje potreby a ciele s potrebami a cieľmi spoločnosti. Neočakávané udalosti a nové známosti vám pomôžu, na tejto viac ako pozitívnej ceste. Váš optimizmus zabezpečí, aby projekty, na ktoré ste sa podujali, boli úspešné a aby sa vaša námaha vyplatila.

    Pekné na tento tranzit je, že proti určitým tlakom a obmedzeniam z minulosti sa nemusíte brániť celou silou; naopak, tieto urobia miesto novšej organizácii vášho života.

Tranzitujúci Urán má opozíciu k Neptúnu

od 05.04.2015 do 11.05.2015, od 17.10.2015 do 26.12.2015 a od 26.12.2015 do 31.12.2015

    Počas tohto obdobia môžete cítiť náhle zvláštne túžby, ktoré vás odklonia od vašeho smerovania. Možno budete chcieť vyskúšať svoju zručnosť v službe verejnosti, alebo chcieť kolektívne zážitky a duchovné skúsenosti. Bohužiaľ k vašej akcii pristupujete príliš naivne a emocionálne. Chceli by ste sa dať uniesť nejakou veľkou vlnou, zabudnúť na realitu a preskúmať iné svety. Existuje riziko, že nezohľadňuje realitu a miesto, ktoré sa utiekalo k svojim ideálom, ktoré môžu tiež zvýšiť užívanie drog a spôsobiť všetko, čo s tým súvisí.

    Doprajte si počas tejto tranzitu trochu oddychu, pretože aj tak nie ste mimoriadne výkonní. Ak máte pocit, že stratíte pôdu pod nohami, potom sa môžete spoľahnúť na dobrých priateľov, ktorí môžu byť starší ako vy, ktorí majú tieto skúsenosti už za sebou. Vyhnite sa v každom prípade krokom, ktorý by vám zablokovali cestu späť.

Tranzitujúci Urán je v Triogne s Plutomom

od 04.04.2015 do 10.05.2015, od 18.10.2015 do 26.12.2015 a od 26.12.2015 do 31.12.2015

Tento tranzit bude pôsobiť súčasne na celý ročník, takže pri jeho výklade by sa malo zohľadniť postavenie Pluta v horoskopa narodenia a jeho aspekty k ostatným planétam.

    Všeobecne teraz môže dôjsť k náhlemu a silnému pôsobeniu vývoja, ktorý bude mať veľký vplyv na ďalšiu životnú dráhu. Pri tomto procese vám pomôžu ľudia z vášho najbližšieho okolia a podporia hľadanie nových perspektív a životných cieľov. Chcete mať nejaké oslobodenie od mnohých nátlakov, ktorých obmedzujúci vplyv na váš život budete cítiť v tomto období.

    Pozitívne videné môžu viesť k tomu, že sa zistia nepatrné tlakové prostriedky a oslobodenie sa od predvídaných očakávaní. Môžete sa sami lepšie spoznať a akceptovať aj vaše slabosti. Zaoberanie sa astrológiou prinesie veľa poznatkov a predstaví vám v novom svetle svoju úlohu ako človeka na tejto planéte. Nadmieru silné ego môžete pomocou kozmických zákonov uviesť do správnych hraníc a spoločne s druhými začať nový vývojový cyklus.

 Tranzitujúci Neptún je vo vašom 11. dome

od 01.11.2014 do 31.12.2015

    V klasickom zmysle v článku 11 je vaša pozícia a vaša pozícia v rôznych skupinách, ku ktorým patrí - okrem svojej profesijnej činnosti - každý človek. V ďalšom význame ide o ideály jednotlivca vo vzťahu k veľkej rodine ľudstva a ich spoločnej budúcnosti. Toto obdobie je vhodné na nájdenie príslušnosti k niektorým skupinám, ktoré sa zaoberajú duchovnými a ezoterickými témami. Ako vždy, keď je v hre Neptún, ide o udržanie jasnej hlavy a nepodliehanie nejakej vlne euforických ilúzií. Inak dôjde nevyhnutne ku sklamaniam. Postavenie Neptúna v tomto dome by mohlo znamenať, že sa vo vašich priateľoch mýlite, alebo aj oni vo vás. Ak sa vám to zdá byť stále jasné aj pomocou úprimného rozhovoru mali by ste túto problematiku zvládnuť.

Tranzitujúci Neptún má kvadratúru k Ascendentu

od 14.01.2015 do 11.03.2015, od 28.09.2015 do 19.11.2015 a od 19.11.2015 do 31.12.2015

    Obvykle je tento tranzit menej príjemným zážitkom, pretože má celkový vplyv na psychiku dotknutej osoby. Mohli by ste mať v tejto dobe slabú sebadôveru alebo dokonca utápať sa v sebaľutovaní, pretože máte pocit neurčitého frustrácie, ktorý môže viesť k depresiám. Môžete byť podvedení alebo dokonca nečestní voči ostatným ľuďom, takže stratíte ich dôveru.

    Tiež by ste mohli mať pocit, že ste stratili kontakt tak, že nie ste schopní jasne vidieť svoju vlastnú situáciu. Všetko je veľmi zmätené, dlho sledované ciele rozpadli do ničoty a motivácia ostatných zostáva nejasná.

    Vo vašom prostredí môžete vyzerať trochu divne a neurčito tiež preto, že môžete mať problémy vyjadriť sa priamo a zrozumiteľne. To by mohlo viesť k nedorozumeniam, ktoré je ťažké vysvetliť.

    Môžete sa hrať v rámci tohto tranzitu na rytier v lesklej zbroji, aj keď budete potrebovať pomoc. Dajte si pozor na nové kontakty s inými ľuďmi, pretože môže dôjsť ku sklamaniu. Tiež vás nočné mory a poruchy spánku môžu zmiasť tak, že vaše predstavivosť vás môže uniesť neznámo kam. Vzhľadom k tomu, že máte pocit silnej túžby po nových skúsenostiach, môžete tiež ľahko zvládnuť projekty, ktoré nie sú realizovateľné. Bolo by najlepšie, keby ste mohli podniknúť tak málo, ako je možné, a len prežiť svoju skúsenosť s týmto tranzitom.

 Tranzitujúci Pluto je v 8. dome   

od 01.11.2014 do 31.12.2015

    V ôsmom dome, bydlisku Škorpióna, sa Pluto cíti ako doma. Na jeho dlhej ceste v tejto oblasti ide o transformáciu vlastného JA. Je tu veľmi zdôraznená téma smrti a reinkarnácie. Najmä keď Pluto v tomto dome ožaruje inú planetu, môžu sa stať veci, ktoré nevyhnutne vedú ku konfrontácii so smrťou. Pritom nemusí byť vaša vlastná smrť; rovnako dobre sa môže objaviť vo vašom okolí. Keď však má človek okolo šesťdesiatky takýto tranzit, existuje možnosť, že zomrie. Každý človek musí vidieť smrti do očí, keď je Pluto v tomto dome a bude sa intenzívnejšie pripravovať, aby mohol skonať v pokoji. Zaoberanie sa s takzvanými hraničnými vedami, ku ktorým patrí astrológia, môže nezávisle od veku uľahčiť zaobchádzanie s touto témou.

Záver

    V predošlých častiach, ktoré sú zoradené podľa tranzitujúcich planét - od najbližších k vzdialenejším, sú uvedené činnosti jednotlivých tranzitov na planéte vášho Radixu. Obsahujú aj údaje o časovom rozpätí ich trvania. Dá sa z nich vytvoriť predstava o celkovom pôsobení tranzitov počas sledovaného obdobia ako mozaika jednotlivých efektov.

    Toto sú najdôležitejšie témy, ktoré sa v tomto období budú týkať vášho horoskopu narodenia. Podľa vzťahu, aký k nim máte, budete prežívať niektoré oblasti pozitívne, iné skôr namáhavo. V horoskop je len naznačené, čo vám padne dobre a čo ťažšie; ako napr. reagovať na nejaký podnet na zmenu, to záleží okrem vašich vrodených a horoskopu viditeľných sklonov, aj od vašej súčasnej doby a v neposlednom rade aj od vašej voľby. Preto v astrologickom výklade môže byť naznačený len smer a psychologický základný vzor ďalšieho vývoja, ale nie konkrétne udalosti.

    Pokiaľ si vysvetlíte tranzit s viacerými časovými odstupmi a znova ho posúdite, niektoré súvislosti, ktoré vám unikli pri prvom čítaní, budú jasnejšie. Význam týchto výkladov spočíva v tom, že ste opäť porovnali svoje vlastné skúsenosti a tak dospeli v ich vedomí k dôležitejším motiváciám a potrebám.

    S pozdravom a želaním pekných dní C. Chorvát

                                                

            Návod na objednávanie horoskopov, predpovedí a konzultácií

Objednať odoslať z vlastnej e-mailovej adresy na moju adresu 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a musí obsahovať tieto povinné údaje:

 Názov objedvaného produktu:

Celé meno objednávateľa:

Jej rodisko - mesto / obec:

Dátum a čas narodenia: dd.mm.rrrr hh: mm

Jej súčasné bydlisko:

Dátum začiatku - len u predpovede: dd.mm.rrrr

Telefón / mobil objednávateľa: nie je povinný

Spôsob platby: prevodom na účet / poštovým poukazom

 

                              Vyššie uvedených 8 riadkov skopírujte do svojho e-mailovej správy a tam vyplňte.
                                       Ak pôjde o partnerský horoskop, pošlite údaje muža i ženy.

                                                                       Ďakujem C. Chorvát

             Ak chcete objednať objednávku pre seba alebo svojich blízkych, môžete tak urobiť za 20 €,

                                                       POLROČNÚ za 12 €, ŠTVRŤROČNÚ za 7 €.

                 K objednávke je potrebné pripojiť Váš súhlas s použitím vyššie uvedených osobných údajov s tým,

                                            že po spracovaní a odoslaní objednávky budú vymazané.

 

 

                      

                                 

 

 

 

Čas narodenia - prečo je dôležitý?

Za čas narodenia sa v astrológii považuje okamžik prvého nádychu dieťaťa. Okrem rodiska a dátumu narodenia jednotlivca, ktoré určujú zemepisnú dĺžku, šírku a pásmový čas miesta narodenia a tak sú tiež podkladom pre stanovenie skutočného času narodenia, čas prvého nádychu je dôležitým údajom, bez ktorého nie je možné vypočítať dôležité prvky akéhokoľvek horoskopu alebo predpovede.

Pomocou týchto údajov sa určujú nielen skutočné polohy planét v čase narodenia, ale aj ďalšie prvky horoskopu. Snáď už viete, že v horoskope máme 12 znamení. To sú tridsať stupňové úseky 360 stupňového kruhu horoskopu – pozor, nie sú zhodné so súhvezdiami. Ďalej tu máme Ascendent. To je vlastne kľúč k výpočtu  správneho horoskopu. Predstavte si, že by ste sa narodili v čase východu Slnka. Vtedy by bola poloha Ascendenta zhodná s polohou Slnka v príslušnom znamení. Ascendent je vlastne bod, ktorý delí horoskop na jeho hornú – dennú časť a dolnú – nočnú časť.

Ascendent  určuje aj začiatok prvého astrologického domu a tým aj polohy všetkých ďalších astrologických domov. Tie sú  dôležité pre výklad jednotlivých oblastí nášho života. Takže vidíte, že bez skutočného času narodenia sa nezaobídeme. Čas narodenia je pre astrológa dôležitejší ako občiansky preukaz pre policajta.

Čas narodenia by sa mal dať zistiť aj na pôrodníckych oddeleniach nemocníc, kde sa od určitého času povinne zapisuje. Ale stretli sme sa aj s prípadom, kedy uviedli začiatok chirurgického pôrodu a nie jeho ukončenie nadýchnutím sa dieťaťa.

Dúfame, že teraz už rozumiete dôležitosti svojho  skutočného   času narodenia a budete si ho zisťovať včas, kým ešte máte príležitosť dozvedieť sa ho od Vašich rodičov, príbuzných alebo starších súrodencov. Nečakajte, kým Vám bude chýbať pri riešení dôležitých životných situácií. A rodičia, povedzte svojim deťom kedy sa narodili prv, ako sa odoberiete do večných lovíšť.

Obchodné podmienky

   Obchodné podmienky  Čítajte ďalej ...

§1 Predávajúci   Ing. Cyril Chorvát, Pri kríži 18, 84102  Bratislava, Slovensko

§2 Kupujúci   Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

§3 Tovar      Tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu https://www.horoskopy4u.eu

§4 Objednávka    Kúpna zmluva realizovaná prostredníctvom internetového obchodu vzniká zaslaním potvrdenia o úspešnej platbe na email kupujúceho.

§5 Storno objednávky   Objednávky bez uhradenia objednaných služieb a digitálnych produktov sa považujú automaticky za zrušené.

§6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy   Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto ustanovenie neplatí pre software, ako aj poskytnuté a realizované služby.

§7 Dodacie podmienky   Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť digitálne produkty maximálne do 48h od pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
Forma dodania    Kupujúci po úspešnej platbe dostane e-mail s prílohou, obsahujúcou objednané produkty.

§8 Cena dopravy    Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať 10% zo sumy objednávky, maximálne 10 euro za administratívny poplatok pre odoslanie faktúry poštou v prípade že o to zákazník písomne požiada. Faktúry a ostatné dokumenty sa zasielajú automaticky emailom bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.
 
§9 Záruka a reklamácie    Nakoľko ste mali možnosť prečítať si ukážky jednotlivých produktov aby ste zistili či Vám po stránke obsahu a formy vyhovujú, záruky na dodané produkty neposkytujeme. Vyhradzujeme si právo na opravu chýb, pokiaľ k nim došlo z našej strany použitím nesprávnych vstupných údajov v dôsledku omylov. Takéto chyby opravíme v rozmedzí 2 dní. Návrhy na zrušenie transakcií cez účtovné strediská platobných kariet bez predchádzajúcej emailovej komunikácie neakceptujeme, vzhľadom na povahu digitálneho tovaru.

§10 Ochrana osobných údajov    Kupujúci v procese objednávky vypĺňa registračný formulár v ktorom uvádza najmä svoje meno, adresu, email a ďalšie dobrovoľné údaje (v prípade právnickej osoby aj údaje firmy). Tieto údaje sú uložené v databázach potrebných pre spracovanie objednávky. Potvrdením registrácie v procese objednávky dáva kupujúci súhlas predávajúcemu so spracúvaním týchto údajov za účelom vybavenia objednávky podľa zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Je možné kedykoľvek požiadať predávajúceho o výmaz týchto údajov z databázy a predávajúci sa zaväzuje neposkytovať tieto údaje tretej osobe. Predávajúci môže využiť registračné údaje pre zasielanie noviniek a iných informácií týkajúcich sa internetového predaja registrovaným užívateľom až do odvolania registrovaného užívateľa.

§11 Záverečné ustanovenia    Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka Slovenskej Republiky.

Dôležitá informácia:    Ak Vám príde akákoľvek automatická informácia o platbe generovaná systémom, platbu vykonajte až keď Vám pošlem e-mailom platobné údaje – pre prípad platby prevodom na účet a správu, že objednaný produkt / produkty sú pripravené na odoslanie.
Dodržaním tohoto opatrenia sa vyhneme problémom v prípade mojej technickej alebo zdravotnej poruchy. Za porozumenie ďakujem.

    S pozdravom C. Chorvát      Mobil: +421949876453       E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 Osobný horoskop.doc

Osobné horoskopy vychádza z vašich údajov o rodisku, dátume a čase narodenia. Ukážu Vaše silné i slabé stránky. A poradia vám, ako dobre využiť a slabšie zmierniť.

                           Ukážka osobného horoskopu

                          Meno ....., Narodenie: Dátum ....., Čas ....., Rodisko ....., Bydlisko ......

Potešilo nás, že aj ty sa zaujímate o svoj horoskop. Aj keď pri riešení takýchto zložitých úloh, ako je výpočet a zostavovanie vášho horoskopu, používame počítač, dbáme na to, aby horoskop rozprávanie čo najviac humánne.

Ale čo je vlastne astrológia?

Niektorí si myslia, že ľudia sú ovplyvnení neznámymi silami produkovanými jednotlivými planétami. A denná tlač akoby nás chcela presvedčiť, že môžeme byť jednoduché rozdelenie do dvanástich odlišných skupín. V prvom priblížení sa na astrológiu môžeme pozerať ako na matematický systém, udávajúci nám polohu planét v čase nášho narodenia na kruhu (horoskop) rozdelený na 360 stupňov. Aby sme mohli upresniť, musíme brať do úvahy viaceré okolnosti. Napríklad je tu otázka prečo ľudia, ktorí už hlbšie vnikli do astrológie, považujú za dôležité vedieť presne čas narodenia. Na to sa dá ľahko odpovedať. Máme záujem vedieť, kde je vzostupný, určujúci priebeh a zážitky vášho života.Spomedzi dvanástich astrologických domov charakterizujúcich jednotlivé oblasti života, ascendent určuje začiatok prvého domu alebo inými slovami začiatok individuálneho horoskopu.

A čo je hybnou silou horoskopu?

Horoskop je aktivovaný planétami, z ktorých každý symbolizuje určitý druh energie. Umiestnenie planét v domoch ovplyvňuje jednotlivé oblasti života. Navyše treba vziať do úvahy vzájomné uhlové vzťahy medzi planétami, ktoré nazývajú aspekty. Berúc tieto a ďalšie súvislosti do úvahy, astrológovia zostavujú interpretáciu pôsobenia týchto jednotlivých energií na život jednotlivca. Zaujimavo? Ale majte ešte trochu trpezlivosti. Prv než prišiel k vášmu horoskopu, rád som upozornil na malý problém.

Pri čítaní výkladu horoskopu sa môže znervózniť, že sa v ňom uvádza protichodný popis vášho charakteru, napr. Slnko v Strelcovi: Ste otvorený a srdečný ... a zatým, Mesiac v Kozorožcovi: Môžete sa stať chladným a neprístupným ... Je na vás vytvoriť vlastnú syntézu, pretože vaša povaha sa skladá z viacerých rozličných vlastností a ste sa naučili žiť s protichodnými zložkami svojej povahy. Ja sám som prišiel k záveru, že som mohol byť šťastný aj pri kontrastoch v mojom povechu. Prinášajú zmeny a dávajú mi príležitosť rastu, hoci nie vždy bez útrap. Prosím o zhovievavosť, pretože v celom svete nie je dokonalé a napriek využitiu počítača, osobnej kontroly a doplnenia výkladu nemožno získať úplné úplné a verné vyhodnotenie horoskopu.

Dôležité je tiež, aby ste nebrali dosť doslovne niektoré časti textu výkladu a nepokúsili sa znova objavovať v nich jednotlivé detaily svojho života. Lepšie je snažiť sa rozvinúť vnímanie podstaty energií určených planétami alebo aspektmi, aj keď v takom prípade budete mať len malé odchýlky. Tu stojíte pred oblasťou, ktorá sa ťažko pochopí iba na základe pravidiel, ale je potrebná aj určitá intuícia.

Keby ste uviedli do rozhovoru alternatívne údaje v niektorých odsekoch výkladu, pozrite aspekty medzi planétami vo vnútornom okruhu nižšie zobrazenej horoskopu. Ak je tam viac modrých sexuálov a trigonov ako červených kvadratúr a opozícií, prevažujú dobré aspekty a naopak. Sila pôsobenia aspektov je väčšia, čím sú presnejšie, tj majú menšiu odchýlku od presnej hodnoty. Mnoho šťastia na vašej bádateľskej ceste!

Osobný horoskop

 

 

 

 

 

 

Vaša Slnko je v 2. dome

V humanistickej astrológii ide v druhom dome o majetkových záležitostiach, pričom sa musíte učiť s materiálnymi záležitosťami dynamicky a aktívne; teda sa naučiť sa ich využívať, ale nepripustiť, aby ste si zbožňovali svoje narastajúce majetky. Takýto človek nájde priazeň ľudí, ktorí budú podporovať jeho hmotný blahobyt ako ich použitie si zaistí pohodlný život. Tento vplyv tiež spôsobuje sklony k zmrznutiu peniazmi podľa porekadla - ľahko prišlo, ľahko odišlo. Pokiaľ nie je nedostatok finančných prostriedkov, pretože nie je dôležité, koľko zarábať, ale ako vieme hospodáriť. Zostaneme chudobní, ak budeme mať príjmy vo výške jednej milióny a výdavky vo výške 2 milióny.

Slnko je v kvadratúre s Marsom

Niekedy vystupujete veľmi temperamentne, čo vám však neprináša žiadne výhody. Bývate veľmi agresívne alebo depresívne, keď narazíte na nejakú prekážku. Tento aspekt prináša tiež nadbytok životných síl a schopnosť zastávať vedúcu pozíciu, ale tieto pozitívne kvality sa prejavujú v negatívnom zmysle, v záujme zlého a ničenia. Odvaha býva zvýšená v šialenú odvahu, takýto človek je hlučný, nadutý, chvástavý a rozpútava spory z malicherných dôvodov. Jeho postoj je vždy v rozpore s danou autoritou a využíva každú príležitosť na vzbure a odporu. Jeho povaha je prudká, ale hnev netrvá dlho. V dôsledku týchto vlastností je u zamestnávateľov a spolupracovníkov všeobecne nepoužívaný a ľudia sa mu často vyhýbajú. Býva podnecovateľom nespokojnosti a nepokojov. Tento aspekt môže byť tiež príčinou nehôd, ktoré majú za následok zmrzačenie, vyskytuje sa pri pohľade na telo, zranenia, popáleniny, horúčky, zápalové ochorenia, vredy a rachoty. Sú možné aj zdravotné problémy so srdcom.

Slnko je v opozícii s Uránom

Vždy sa snažte presadiť svoju vôľu, pričom často nepostupujete dost citlivo, takže svojimi predstavami o nezávislosti a slobode si môžete svojim spoluobčanom trochu znepriateliť. Preto majte často ťažkosti vo vašich medziľudských vzťahoch. Pokiaľ ste niekedy znova poznačili svoje názory, dbajte na to, aby ste sa opierali aj o "zdravý sedliacky rozum", pretože vaši známi a známi nie sú pripravení na to, aby si stále vytvárali nový obraz; na to si poznajú príliš dobre a vedia, že u vás už zajtra môže byť všetko inak. Vaša prchkosť môže vytvoriť nervóznu túžbu, ktorá môže pôsobiť aj na vašu psychickú vitalitu. V dôsledku vašej citovej rozkolísanosti môže byť dosť problematické priateliť sa s vami.

Musíte predvídať, že všetko sa vám neprepáči, aj keď si o sebe myslíte, že ste géniom s mimoriadnymi schopnosťami. Tieto by ste mohli mať, ale mali by ste sa poradiť s druhými, pokiaľ pôjde o ich uplatnenie. Informovanosť a primerané správanie sa by vám pristalo lepšie. Buďte na seba trochu prísnejší a "zostúpte na zem", potom budete schopní aj svoje plány premeniť v činy. Tento aspekt prináša aj možnosť úrazov bleskom a elektrinou ako aj náhlych sklamaní rôzneho druhu.

Vaše Slnko má sextil k Lilith

Nakoľko Slnko symbolizuje mužnosť ako aj otca a sextil je harmonický aspekt, pravdepodobne sa u vás už v mladosti vytvorili pozitívne predstavy o mužoch. Takže by ste nemali mať problémy v oblasti vzťahov a komunikácie medzi mužmi a ženami, či už v pracovnej alebo spoločenskej oblasti.

Slnko je v trigone s +Mesačným uzlom

Toto je pekný aspekt, pomáhajúci vám pri prijímaní lekcií, ktoré vám prinesie život. Budete akceptovať, že svoju minulosť musíte opustiť a aj vaša osobnosť bude podrobená vývojovým zmenám. Pravdepodobne sa potešíte väčšej obľúbenosti, pretože sa k svojim spoluobčanom chováte korektne a priateľsky. Bez väčších problémov by ste mali prejsť požiadavkami, ktoré na vás kladie život. Prirodzene takýto harmonický aspekt prináša aj nebezpečie, že budete trochu príliš odvážni a arogantní, keď úspechy budú prichádzať akosi automaticky a všetko pôjde príliš ľahko. Avšak ak na túto problematiku dáte pozor, mali by ste aj možnosť ju zvládnuť.

Vaše Slnko je v trigone s MC

Keď ide o vaše postavenie vo verejnom živote, obratne napredujete a čoskoro rozpoznávate čo chcete. Pravdepodobne sa vaša pozornosť zameria na nastolenie rovnováhy medzi profesijným a domácim životom; táto syntéza vám dobre padne, tak ako ste aj v mladosti mali s oboma rodičmi harmonické spolunažívanie.

Váš Mesiac je v 7. dome

S Mesiacom v siedmom dome disponujete vysokou mierou citlivosti a môžete sa dobre prispôsobiť želaniam svojho partnera (partnerky). Eventuálne sa pokúšate – predsa len príliš silne – prispôsobiť sa svojim predstavám v tejto veci, aj ak vlastne nezodpovedajú skutočnosti. Predsa len si overte, či sa vo svojom partnerovi alebo partnerke nepokúšate znovu objavovať svoju matku, nakoľko Mesiac v horoskope zastupuje aj matku. Možno sa pristihnete aj pri tom, ako sa okolnosti z vášho detstva prenášajú aj do partnerstva a tak budete túto problematiku vidieť o niečo realistickejšie.

Nedajte sa vtlačiť do úlohy matky a nevnucujte ju ani svojmu partnerovi či partnerke, nakoľko cieľom by mala byť nezávislosť a samostatnosť. Napriek tomu v súlade so svojou povahou máte radšej pevný vzťah, nakoľko vám poskytuje pocit bezpečia a integrácie. Premenlivá povaha Mesiaca sa u vás môže prejaviť tým, že v pokojných chvíľach celkom hlboko v sebe pocítite určitú rozpoltenosť, pochádzajúcu z konfliktu medzi vašou individualitou a túžbou po hlbšom zjednotení sa s partnerom. Potom by sa mohli u vás objaviť náladovosť a pochybnosti, či partner/ka je skutočne tým pravým.

Mesiac je v kvadratúre so Saturnom

Ak iné faktory horoskopu nebudú pôsobiť trochu kompenzačne, budete sa na svet občas dívať celkom pesimisticky a prejavovať sa citovo dosť chladne. Vzťah k vašim rodičom by mohol byť veľmi silný alebo minimálny, keďže Mesiac predstavuje matku, zatiaľčo otca reprezentuje Saturn.

Mali by ste sa snažiť neviazať sa svojimi citmi príliš na minulosť. Trpké spomienky by vám mohli brániť napĺňať svoj život v prítomnosti. Predsa však takéto okolnosti nie sú neprekonateľné, aj keď na svoje okolie pôsobíte depresívne alebo dráždivo a ľudia dlho rozmýšľajú, či stretnutia s vami nemajú obmedzovať. Keby ste sa dlhšie takto prejavovali, dostali by ste sa nakoniec do slepej uličky nešťastia a izolácie, z ktorej býva ťažký návrat. Mali by ste sa bezpodmienečne odpútať od svojej minulosti. Ešte nikdy človeku nerobilo dobre stále oživovanie minulosti, ktoré vedie k strate pohľadu na pozitívne stránky prítomnosti. Keď prijmete túto radu, budete si môcť sami o sebe vytvoriť obraz, v ktorom sa znovu uvidíte medzi svojimi blížnymi.

Váš Mesiac je v trigone s Plutom

Svoje pocity a vnútorné pochody viete dobre vyjadrovať a robiť zrozumiteľnými, čo pôsobí pozitívne nielen na vás, ale aj na vaše okolie. Zvlášť keď sa niekedy niečo nedarí, neupadáte do beznádejnosti, ale viete sa pomerne rýchlo znovu zotaviť. Svoj citový život máte pevne v hrsti a viete sa vyrovnať so všetkými požiadavkami, s ktorými sa v živote stretávate. Vaši spoluobčania sa môžu na vás spoľahnúť, ak by potrebovali vašu podporu. Ale nedáte si nič nahovárať, lebo rýchlo a prezieravo rozpoznávate motívy stojace za konaním druhých ľudí. Hlboko vo svojom vnútri máte predstavu o tom, ako by bolo možné život na tejto planéte lepšie usporiadať a využívate celú svoju energiu k tomu, aby ste svoje vízie čo najrealistickejšie dávali najavo a presadzovali ich.

Váš Merkur je v 3. dome

V treťom dome sa Merkúr cíti dobre, lebo 3. d. je analogický Blížencom, znameniu, ktorému (ako aj Panne) vládne. Treba však brať do úvahy aj znamenie v ktorom sa nachádza a jeho aspekty k ostatným planétam, pretože od toho závisia vaše spôsoby myslenia a schopnosť učiť sa. Okrem toho aj spôsob, akým spracovávate vaše zážitky. Ak je Merkúr aspektovaný negatívne, pravdepodobne nesúhlasíte so zaužívanou definíciou inteligencie, pretože poznáte aj iný spôsob myslenia ako logický. Možno ste mali ťažkosti v škole, pochádzajúce z toho, že rozmýšľate spôsobom, ktorý nie je v súlade s učebným plánom. Mohlo by dochádzať aj k napätiam medzi vami a vašimi súrodencami, s ktorými sa niekedy budete musieť vyrovnať.

Ak Merkúr v treťom dome nemá príliš disharmonické aspekty, prináša vám vitalitu, bystrého ducha a schopnosť pohotove komunikovať. K tomu pristupuje vaša láska k detailom. Môžete byť obzvlášť šikovní, keď ide o presvedčivé predostretie vašich názorov. V dôsledku vašej veľkej slovnej zásoby a vašich všestranných záujmov sa sotva nájde vec, o ktorej by ste sa nevedeli vyjadriť.

Merkur je v konjunkcii s Venušou

S týmto aspektom by ste sa mohli a predovšetkým aj chceli dobre vyjadrovať slovne aj písomne. Dá sa s vami dobre vychádzať, lebo nemáte ťažkosti pri prijímaní kompromisov. Všetko presadzovať podľa vlastných predstáv by bolo pre vás príliš stresujúce. Radi pôsobíte v pozadí a vzbudzujete pozornosť tým, že za vašimi slovami nasledujú aj činy. So svojimi spoluobčanmi jednáte šarmantne a diplomaticky. S týmito vlastnosťami zameriavate svoje konanie predovšetkým na humanistické ciele. Možno pracujete publikačne alebo podobne v oblasti komunikácií. Radi ste v spoločnosti druhých ľudí a vďaka svojmu vyžarovaniu môžete veľmi prispieť k ich pohode. Tak vám  vaša veselá, nezaťažená povaha pomáha aj v povolaní, aj keď vám ťažko padne zapájať sa do stereotypných pracovných postupov. Mohlo by byť pre vás lepšie usilovať sa o akúsi samostatnosť v povolaní a možno aj o slobodné povolanie, talent k tomu máte.

Merkur je v trigone s Marsom

Tento aspekt zvyšuje duševnú energiu a bystrosť úsudku a je výhodný pre športy, vyžadujúce zručnosť. Napomáha praktickému uplatneniu znalostí. Takíto ľudia bývajú dobrí stratégovia. Váš Merkúr má sextil s Neptúnom Máte schopnosť postrehnúť pocity svojich spoluobčanov. Hoci pri ich špecifikovaní – vďaka svojej veľkej fantázii – občas aj prestrelíte, v priebehu života si osvojíte diplomatickú formu ich sprostredkovania. Vaše záujmy sa zameriavajú na oblasť mystiky a ezoteriky a radi vyjadrujete svoje myšlienky aj písomne. Váš sklon k "dennému sneniu" by mohol podporovať prejavenie sa vašich poetických, literárnych alebo iných tvorivých talentov. Takže pre vás sú vhodné najmä také povolania, u ktorých sa vyžadujú fantázia a tvorivé nápady, ako napríklad pri fotografovaní alebo v oblasti designu. Ku svojim spoluobčanom pristupujete so zreteľom na ich povinnosti. Debatám sa nevyhýbate, ale robíte jednoducho to, čo považujete za správne. Vyznáte sa aj v šikovnom prístupe k finančným záležitostiam, nakoľko často viete vytušiť nastávajúce pohyby na svetových trhoch. Pritom k veciam pristupujete tak nenápadne, že ostatní to ani len nezbadajú.

Merkúr má sextil k Ascendentu

Mali by ste vlastne vedieť, čo chcete a mali by ste predovšetkým byť schopní urobiť to svojmu okoliu zrozumiteľným. V styku so svojimi spoluobčanmi sa stále usilujete navodiť uvoľnenú atmosféru. Vaša povaha túžiaca po poznaní sa usiluje udržiavať vaše všeobecné znalosti na aktuálnej úrovni; vaša práca v povolaní by mohla súvisieť s šírením poznatkov alebo noviniek. Aby ste sa udržiavali duševne fit, radi sa zúčastňujete bohatých konverzácií, ale hádkam sa vyhýbate. Intuitívne viete presne čo sa od vás bude očakávať a ste vždy schopní ovplyvniť svojich kolegov. Možno máte sklon v duševnej oblasti veci usporadúvať, resp. organizovať – avšak k tomuto záveru pri výklade horoskopu nemožno dospieť len na základe jedného aspektu.

Vaša Venuša je v 3. dome

Ste otvorení želaniam svojich spoluobčanov, a práve v rozhovoroch s nimi vám vaša citlivosť napomáha vedieť vždy nájsť tie správne slová. Len dávajte pozor na to, aby ste svojou ochotou príliš neplytvali, mohlo by to poškodiť obraz vašej individuality. Ceníte si kultivovanú zábavu a ste radi, ak ste so svojim partnerom na rovnakej úrovni. Prípadný drsný tón vás vie ľahko vystrašiť. Ľudia sú voči vám väčšinou veľmi priateľskí, lebo sú priťahovaní priateľskou atmosférou, ktorá vás obklopuje. Ak máte súrodencov, bolo by zvláštne ak by ste s nimi neudržovali dobré vzťahy, s výnimkou prípadu, že Venuša v tomto dome by mala nepriaznivé aspekty. Školu by ste mali prežiť ako niečo radostné a výuka zaobchádzania so slovami a číslami vám mohla priniesť veľa zábavy, nakoľko s poznatkami stále zaobchádzate skôr hravo. Pociťujete želanie, získať dobré všeobecné vzdelanie a radi by ste ho niekedy vyjadrili aj prostredníctvom nejakého umeleckého média. Vaše nadanie vyznať sa v najrozličnejších situáciách a prostrediach, by vás mohlo v tom podporovať.

Venuša je v trigone s Marsom

Tento aspekt by vám mal uľahčiť uskutočňovanie vašich zámerov. K životu pristupujete športovo a pri vašom erotickom vyžarovaní nie je to žiadny zázrak. Ste totiž veľmi atraktívni, čím pôsobíte na svojich spoluobčanov, najmä na opačné pohlavie. Pravda, ak tomu neprotirečia iné faktory horoskopu. Ak tomu tak nie je, viete výborne vystihnúť partnerské príležitosti a mohli by ste uzatvárať s druhým pohlavím intenzívne a trvalé vzťahy. Citlivosť Venuše je podporovaná silou Marsa, čo vám dáva v porovnaní s druhými dynamickejší výraz, zatiaľčo agresivita Marsa je Venušou podstatne znižovaná. Viete aj, ako apelovať na city druhých. Značne zvýraznený je váš tvorivý talent, najmä v oblasti hudby a umenia. Mali by ste sa usilovať napomôcť jeho primeranému vyjadreniu.

Venuša má sextil k Neptunu

Mali by ste sa snažiť svoju tvorivú fantáziu integrovať s každodenným životom. Neptún býva často považovaný za vyššiu oktávu Venuše, čo sa môže prejaviť jednak vo výraznej tvorivosti, jednak poukazuje na to, že k svojim spoluobčanom a svojmu životnému prostrediu pristupujete s rešpektom, ústretovo a vnímavo. Tak by sa mohla vaša profesionálna činnosť zaoberať riešením problémov ľudí, ktorým dokážete tak dobre porozumieť. S diplomaciou a taktom môžete byť dobrým sprostredkovateľom aj v prípade konfliktov medzi dvoma stránkami. V spoločnosti sa prejavujete veľmi priateľsky, pričom občas nadväzujete priateľstvá alebo partnerstvá s ľuďmi, ktorí s vami zdieľajú náklonnosť k mystike. Pri hľadaní najväčšej lásky svojho života budete iste alebo už ste úspešní.

Mars je v 10. dome

Túžite dostať sa hore a vynakladáte na to celú svoju energiu, a ak treba aj svoju agresivitu. Chcete získať rešpekt a za svoje výkony aj uznanie, a skutočne môžete so svojou železnou vytrvalosťou dosiahnuť úspechy. Tak by sa vám malo podariť vypracovať sa od "umývača riadu" až po "milionára". Dbajte na to, aby vaša túžba po moci nenadobudla bezohľadnú formu a nevyvolala situácie v ktorých si myslíte, že môžete urobiť všetko, čo by vám pri dosahovaní vašich extrémnych cieľov pomohlo.

Ak je Mars v 10. dome ožiarený disharmonicky, máte za sebou pravdepodobne ťažké detstvo. Možno ste svojho otca vnímali ako autoritatívnu a "bojovnú" postavu a preto ste sa ho báli. Nebolo pre vás ľahké vymaniť sa z jeho vplyvu a uskutočňovať svoje vlastné predstavy. Porozmýšľajte niekedy, či svojimi výkonmi nechcete otcovi niečo dokázať. To by vám mohlo sťažiť spoluprácu s vašimi nadriadenými a viesť vás k postaveniu, v ktorom by ste si od nikoho nemuseli dať niečo prikazovať. A konečne, urobilo by vám dobre pristupovať k životu trochu uvoľnenejšie a udržiavať si odstup od stresu v povolaní.

Mars je v kvadratúre s Uranom

Majte na zreteli potreby svojich spoluobčanov, aj keď máte sklon k náhlym a nie celkom bezpečným aktivitám a pritom pristupujete k veciam vášnivejšie ako by bolo potrebné. V oblastiach vášho života reprezentovaných jednotlivými domami, v ktorých sa planéty Mars a Urán nachádzajú bude dochádzať k napínavým zážitkom bohatým na zmeny, pričom ste pripravení vystavovať sa veľkým rizikám. Už od mladosti by ste si mali navykať pristupovať k práci obozretne a uvoľnene, pretože ak svoj temperament nebudete trochu brzdiť, mohlo by dochádzať k úrazom v dôsledku hektického prístupu.

Ak pracujete so strojmi alebo elektrickými zariadeniami, platí to isté. Pri vašej obľube napätia a vzrušenia vám hrozí nebezpečie, že si budete mýliť cesty či diaľnice s pretekárskymi okruhmi. S vašimi často dosť explozívnymi a impulzívnymi prístupmi k veciam narazíte na reakcie svojho okolia, ktoré vašim excentrickým výbuchom nie vždy rozumie. V priebehu života by ste mali dospieť k tomu, aby ste boli trochu trpezlivejší a pracovali so svojimi spoluobčanmi v súlade a nie proti nim, čo by sa prejavilo len pozitívne.

Mars má v sextil k Neptunu

Mali by ste skúsiť rozvíjať svoje mediálne schopnosti, nakoľko so svojou duchovnou energiou ste možno schopní liečiť svojich blízkych a pracovať v oblasti ezoteriky. So svojim silným osobným vyžarovaním a vašou zručnosťou ste obzvlášť úspešní, keď svoje projekty pripravované často s vylúčením verejnosti sprístupníte širokému publiku. Mali by ste byť profesionálne činní v oblasti súvisiacej s telesným pohybom, tancom alebo mimikou, čo by tento aspekt podporovalo. Možno sa zrovna dobre cítite vo svete filmu a fotografie. Pretože ste čestným človekom a svoje pocity sledujete a kontrolujete, viete rozpoznať motívy svojich spoluobčanov a tak znemožniť, aby ste boli prípadne podvedení.

Váš Jupiter je v 9. dome

Jupiter v deviatom dome je známkou miernej, ušľachtilej, optimistickej a milej povahy s náboženským založením, širokým rozhľadom a znášanlivým postojom voči názorom iných. Taký človek vyznáva skôr staré ortodoxné myšlienkové smery. Je uznávaným členom spoločnosti a je schopný zastávať zodpovedné funkcie v cirkvi, v štátnom zriadení a filantropických inštitúciách a spoločnostiach. Tento vplyv poskytuje sklon k cestovaniu jednak z dôvodov praktických, jednak pre radosť a pôžitok. Ak je Jupiter postavený slabo podľa znamenia alebo poškodený, spôsobuje nadutosť a neprimeranú okázalosť, ktorá presahuje finančné možnosti. Nevyhnutným dôsledkom sú súdne spory, nie je vylúčená strata občianskej cti. Rovnako nie sú vylúčené nehody na cestách.

Jupiter má trigon k Ascendentu

Jupiter v trigone k vášmu Ascendentu je pre vás prísľubom "obalu aj obsahu", t.j. pekne zaodetej hojnosti. Máte schopnosť pristupovať k svojmu okoliu optimisticky a s príslušnou dávkou nadšenia. Keďže viete byť aj veľkorysí, ste vždy pripravení druhým ponúknuť svoju podporu. Takto často získavate dôveru svojich spoluobčanov a zanechávate v nich trvalý dojem. Aj vzťahy k druhému pohlaviu veľmi rozšíria váš horizont. Aj keď je tento aspekt v horoskope vonkoncom pozitívny, predsa treba byť opatrní, aby ste sa všetkými svojimi úsiliami nepreťažili. Trochu občasného uvoľnenia vám iste urobí viac než dobre. Ak radi cestujete, treba tento záujem využiť, lebo precestovanie sveta býva vždy veľmi poučné.

Váš Saturn je vo 4. dome

Ak Saturn vo štvrtom dome má priaznivé aspekty, poukazuje to na dedičstvo, zisk z vlastníctva domov a pozemkov, z poľnohospodárstva a baníctva, pri starostlivom a hospodárnom riadení. Úspech vzrastá v priebehu života. Ak je Saturn vo 4. dome poškodený, znamená predčasnú smrť jedného z rodičov, nesúlad a ťažkosti v domove, straty majetku a ako dôsledok chudobu. Tento vplyv spôsobuje bez ohľadu na aspekty osamelosť v starobe.

Urán je v 8. dome

Urán v ôsmom dome je dobrým znamením a podľa neho možno predvídať náhly koniec života, keď uplynie jeho vymeraný čas. Taký človek je ušetrený dlhého a bolestného utrpenia, ktoré sa v starobe často dostavuje a je spojené s prechodom zo sveta hmotného do sveta duchovného. Ak to vieme, je to výzvou, aby sme mali svoje svetské záležitosti náležite usporiadané a podchytené testamentom, aby bolo všetko v poriadku, ak príde koniec či už v tridsiatych alebo v deväťdesiatych rokoch.

Tento vplyv obdaruje nečakaným dedičstvom prostredníctvom manžela, ak je Urán priaznivý. Ale ak je poškodený, bude takýto človek zatiahnutý do súdnych sporov v dôsledku alebo v spojení s dedičstvom po zomrelom. Ľudia s Uránom v 8. dome prejavujú často veľký záujem o okultné vedy a mávajú mystické znalosti. Tiež sa vyskytujú zvláštne sny a duchovné zážitky.

Urán má sextil k +Mesačnému uzlu

Ide o podnecujúci aspekt, ktorý sa stará o prísun stále nových myšlienok. Nemusíte bezpodmienečne robiť to čo ostatní, ale môžete už raz ísť aj vlastnou cestou, ak ste presvedčení o jej správnosti. Radi inovujete staré skostnatené štruktúry, pričom však k práci nepristupujete unáhlene. Svoju voľnosť by ste radi vychutnávali tak dlho ako je len možné, preto sa ani rýchlo k ničomu nezaväzujete. Niekedy vám udalosti prihrávajú do rúk výhodné možnosti, ktoré viete často múdro využiť. Nemali by ste sa sťažovať na nedostatok kontaktov s ľuďmi, lebo máte dosť veľký okruh priateľov. Keď budete ďalej sledovať svoju intuíciu, vlastne by sa všetko mohlo dariť.

Váš Neptun je v 12. dome

Priaznivo ožiarený Neptún v dvanástom dome prináša úspech vo výskumnej práci vo vedeckej alebo okultnej oblasti, ktorá sa robí tajne alebo osamote ďaleko od ľudských obydlí. Taký človek nadväzuje tajné milostné vzťahy, ktoré prospievajú jeho duchovnému rastu a sú bezúhonné. Prinášajú dotyčným osobám obojstranný prospech a nezriedka sa vyskytuje prípad, že jeden z oboch priateľov sa nachádza v duchovnom svete. Avšak ich vzťah je v niektorých prípadoch tesnejší, než medzi dvoma ľuďmi, ktorí žijú v hmotnom svete. Ak je však Neptún v 12. dome poškodený, nie je vylúčená možnosť väznenia alebo iného obmedzenia v sociálnom ústave ako je nemocnica a podobne. Väznenie je dielom skrytých, ale mocných nepriateľov. Chronické a ťaživé choroby a nepríčetnosť bývajú dôsledkom zvrátených návykov.

Neptun má kvadratúru s +Mesačným uzlom

Tento aspekt sa môže prejavovať veľmi odlišnými spôsobmi. Možno sa ešte obávate pozrieť sa do svojho vnútra a urobiť nové odhalenia. Vyhýbate sa svojim pocitom a snom, aby ste si nepripomínali že existujú ešte aj iné dimenzie ako materiálny svet, ku ktorému sa najčastejšie utiekate. Svoju fantáziu sotva využívate, lebo by ste chceli "zostať na zemi". Keď svoj postoj k vašim vnútorným dejom nezmeníte a budete sa naďalej uzatvárať pred duchovným svetom, jedného dňa prídete na to, akým chudobným a nudným sa stal váš život. Možno prežívate aj druhý extrém a radi by ste stále mali ružové okuliare. Cítite sa byť nepripravení na tvrdú realitu a bojíte sa urobiť rozhodujúce kroky, ktoré by zmenili váš život. V tomto prípade by ste mali svoj postoj čo najpresnejšie analyzovať a nadviazať kontakt s vonkajším svetom, pretože bez konfrontácie s ním by nedošlo k vášmu ďalšiemu vývoju.

Neptun je v konjunkcii s Ascendentom

Pri vašej senzibilite disponujete pravdepodobne mediálnymi schopnosťami, o ktorých možno ešte nič neviete. Viete sa pozrieť "za kulisy", ale to čo tam vidíte sa vám často vôbec nepozdáva. Možno sami o sebe pochybujete, hoci s okolnosťami, ktoré poznávate, vlastne vôbec nemáte do činenia. Na druhej strane môžete na druhých ľudí pôsobiť magickou príťažlivosťou, čo môže ísť tak ďaleko, že vyvíjate čosi ako hypnotické schopnosti. Avšak dbajte na to, aby ste ich nevyužívali pre svoje egoistické ciele, to by mohlo mať fatálne následky. Keďže s najvyššou pravdepodobnosťou viete, ako by sa Zem mohla stať pokojným a zdravým životným prostredím, mali by ste svoje energie vynaložiť aj na dosiahnutie tohoto cieľa, najmä keď váš pohľad na realitu môže byť chvíľami veľmi zahmlený.

Váš Neptun je v kvadratúre s MC

V oblasti záležitostí týkajúcich sa vášho povolania môže dochádzať ku klamom; možno vám chýba disciplína potrebná na vedenie usporiadaného života. Aj na domácom poli to môže vyzerať chaoticky, čo môže byť zapríčinené tým, že v mladosti vám chýbali orientačné body. V zaobchádzaní s drogami by ste mali byť zdržanliví, tie by vám mohli pohľad na realitu ešte viac zastrieť. Negatívnou stránkou Neptúna sú ilúzie a sebaklam, zatiaľčo MC reprezentuje vaše verejné postavenie v živote. Tento aspekt preto poukazuje na to, že v tejto oblasti môže dôjsť ku zmätkom. Mali by ste sa usilovať o jasný, realistický spôsob nazerania na veci, pričom by bolo dobre, keby ste ako dôverníka mali čestnú osobu.

Pluto je v 11. dome

V tomto dome formuje priaznivo ožiarený Pluto veľké osobnosti, ktoré svojimi myšlienkami v prospech ľudstva ovládajú široký okruh ľudí. Prejavuje sa to napríklad aj účasťou takýchto ľudí v spolkoch, organizáciách, hnutiach, ktorých cieľom je premena sveta. Sprievodným znakom býva revolučnosť a drastické nahrádzanie starého novým, ako aj neochota rešpektovať práva iných. Toto  postavenie Pluta mávajú aj dynamickí vodcovia skupín. Naopak zlé aspekty Pluta prinesú človeku množstvo životných katastrof a násilnosti, ktoré sa niekedy končia smrťou.

Chiron je v 9. dome

Veľmi otvorene sa staviate k rozhodujúcim otázkam a k formovaniu svojho vedomia pre svoje duchovné sily. Už samotná zvedavosť, skúsiť všetko čoho ste schopní, vás pobáda k hľadaniu vyšších poznatkov, ktoré našej existencii dávajú zmysel. Pritom cítite, že samotná cesta je cieľom. Spočiatku sa asi budete zaoberať náboženstvom, filozofiou alebo modernými učeniami, ktoré podporujú resp. urýchľujú duševný vývoj. Predsa nakoniec si nezávisle na nich vytvorite vlastný model, v ktorom si nájdete svoje miesto. Možno ste často nepokojní, keď nemôžete získať nové skúsenosti v oblasti, ktorou sa zaoberáte. Predsa však môžete "prestávky" vo vývoji veľmi dobre využiť na to, aby ste si svoje skúsenosti a objasnenia zhrnuli a znova premysleli.

Lilith je vo 4. dome

Pôsobenie Lilith sa najčastejšie prejavuje v oblasti života súvisiacej s predstavivosťou, fantáziou, vnútornými pocitmi a domáckym resp. rodinným životom.

Lilith má kvadratúru k Ascendentu

Ascendent / Descendent symbolizuje vzťah k nášmu bezprostrednému okoliu, takže pri spojeniach Lilith - Ascendent sa často stretávame s odmietaním. Možno sa vyvíjate v prostredí, ktoré vám obzvlášť dáva najavo vašu výnimočnosť, alebo bývate dokonca ešte dnes v kraji, do ktorého vlastne vôbec nepatríte; aj ľudia, s ktorými udržujete vzťahy, sa možno k vám celkom nehodia. Mali by ste sa raz sami seba spýtať, či prípadne pripúšťate, že vaša osobnosť bude utláčaná a sami si neberiete voľnosti, ktoré vám patria. Všeobecne pôsobí vplyv Lilith na váš vývoj asi nie v pozadí, ale pre každého viditeľne, takže by bola možná otvorene zjavná homosexualita dokonca za cenu, že by sa tým vaše akceptovanie spoločnosťou čiastočne strácalo.

Váš +Mesačný uzol je v 10. dome

Rodinné problémy alebo povinnosti by vám mohli sťažiť vašu sebarealizáciu prostredníctvom primeraného postavenia v spoločnosti. Pritom je teraz pre vás obzvlášť dôležité prejaviť sa na verejnosti a nestarať sa len o záležitosti domácnosti a rodiny. Mali by ste sa učiť brať vážne svoju zodpovednosť voči kolektívu a rozvíjať svoje schopnosti a pritom spoľahlivo a trvale pracovať aj na svojej kariére. Ujasnite si, koľko energie chcete investovať do súkromných záležitostí a čo pre vás znamenajú samostatnosť a hospodárska nezávislosť. Keď dosiahnete tento cieľ, budete môcť obidve oblasti spojiť. Potom budete môcť svoje city usmerňovať a budete môcť nájsť schodné stratégie riešenia domácich problémov.

Záver

Výklad horoskopu vám naznačuje smery základnej orientácie Vašej osobnosti, zatiaľ možno skryté schopnosti a vlohy. Načrtáva odpovede na otázky aký spôsob života, typ pracovného zamerania a osobnej výchovy je pre vás najvhodnejší, kde treba očakávať nezdary a kde zase naopak úspechy. Ako už zdôrazňovali starí astrológovia, tieto prognózy je treba správne chápať len ako tendencie, možnosti, smery, ktorými by ste sa mohli uberať, ak sa podriadite prírodným zákonitostiam.

Vaša vôľa sa však môže rozhodnúť ísť celkom iným smerom a aj keď vás to bude stáť mnoho úsilia, môžete odpor prekonať a robiť niečo úplne iného. Avšak aby ste mohli vedome riadiť svoj život, je práve potrebné aby ste poznali vaše prirodzené sklony, aby ste ich mohli úspešnejšie korigovať. K tomu vám dáva tento výklad výbornú príležitosť. Nielen že vás upozorňuje na vaše vlastnosti, ale súčasne aj odporúča ako dobré vlastnosti využiť a tie horšie kompenzovať.

Takto vám astrológia pomáha lepšie spoznať seba samého, byť v živote úspešnejším a spravodlivejším voči sebe aj voči ostatným.

Ak si osobný horoskop za 20 € chcete objednať, pozrite na Kontakt > Ďalšie informácie, alebo postupujte podľa systému Ecwid vložením do košíka a ďalšími krokmi podľa návodu, v ktorom uvediete dáta potrebné pre prípravu horoskopu.

                                             S pozdravom a želaním pekných dní C. Chorvát

Osobný horoskop

              Ukážka osobného horoskopu

            Osobné horoskopy vychádzajú z vašich údajov o narodení - sú vymazané.     

        Ukážu vaše dobré aj zlé stránky. Poradia vám, ako dobré využiť a zlé zmierniť.

       Meno ....., Narodenie: Dátum ....., Čas ....., Rodisko ....., Bydlisko ......           

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

Ol...'s Biorhythms


Ročné horoskopy 2018
Denné horoskopy 2018

Úvod do astrológie

Preklad Chrome / Firefox
s S3.Google prekladačom.
Astrocontact Software
Astrotheme.com
Astroworld.net
Ephemeris.com
Horoskopy.aktuality.sk
Meridian Magazin.de

Seo servisOc...

Biorhythm widget free

Osobné a partnerské horoskopy

Osobné horoskopy Vám umožnia využiť Vaše vrodené schopnosti pri štúdiu aj voľbe povolania a byť v živote úspešnejší. Partnerské horoskopy Vám pomôžu nájsť si vhodného partnera / partnerku a vyhnúť sa beznádejným vzťahom a rozvodom. Týmto otázkam by ste mali venovať veľkú pozornosť, ide o dlhú a dôležitú časť života.

Predpovede podľa pohybov planét

Tranzity planét Vás upozornia na priaznivé obdobia, ktoré by ste mali aktívne využiť na tvorivú činnosť v povolaní alebo podnikaní, ale aj na k tomu nevhodné časy, kedy by ste mali byť opatrní a nemárniť svoju energiu a zdravie pri prekonávaní nezdolateľných prekážok. Pomôžu Vám aj pri dôležitých životných rozhodnutiach.

Konzultácie cez mobil alebo Skype

Tu ide o rozhovor s astrológom o otázkach ktoré Vás zaujímajú ako napríklad láska, povolanie, financie, alebo niečo iné o Vás alebo príbuzných. Konzultácia sa objednáva podobne ako iné produkty. Na termíne, druhu spojenia a otázkach sa dohodneme vopred, aby som si to mohol pripraviť. Dozviete sa viac ako pri písanom výklade.

Go to top